ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΠ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

ΑΠΟ 300 lt