ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΕΝΝΙΑΡΗΣ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

700.00

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΕΝΝΙΑΡΗΣ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΠΕΙΡΑΣ.

Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 15-25 cm ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΥΟ /ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.